• Montáž priemyselnej haly HACO Senica - silnoprúd, slaboprúd a montáž strojovej technológie
 • Autosalón Škoda Senica - silnoprúd, slaboprúd
 • Garáže na Železničnej v Senici prípojka + elktroinštalácie
 • Hotel Senica podkrovie - silnoprúd, slaboprúd
 • Námestie Brezová pod Bradlom – prípojkové skrine
 • Bytový dom 21 bj - Šaštín - silnoprúd, slaboprúd
 • STK a EK Malacky - silnoprúd, slaboprúd
 • Autokomplex Hílek Senica - silnoprúd, slaboprúd
 • Hotel Thermia Piešťany – silnoprúd kompletáž
 • Bytové domy v Piešťanoch - silnoprúd
 • MŠ Prievaly - rekonštrukcia, internetová učebňa
 • Bytový dom 60 bj. Senica - silnoprúd, slaboprúd
 • Bytový dom 12 bj Štefanov
 • SDaJ Horský Park Bratislava - silnoprúd, slaboprúd
 • Bytový dom 6 b.j. - Častkov
 • Relax centrum Smolenice
 • Belcroft Senica areál dielní a skladov
 • Bar - herňa VIX Skalica
 • Predajňa Komandor Senica - silnoprúd, slaboprúd
 • Dokončovacie práce polyfunkčného objektu VIENA GATE Bratislava - silnoprúd
 • Montáž 96 bytových jednotiek TATRA CITY Bratislava - silnoprúd
 • Skalický salaš - silnoprúd, slaboprúd
 • Množstvo rodinných domov v regióne
 • Nová výstavba rodinných domov  v Moravanoch nad Váhom - silnoprúd slaboprúd
 • Hotel Senica rozvody pre klimatizáciu
 • Montáž novej haly HACO Senica – silnoprúd
 • Stredoeurópska škola v Skalici silnoprúd, slaboprúd
 • Rekonštrukcia 18 b.j. Brezová pod Bradlom
 • Hala Motokár Holíč Bar - elektroinštalácia
 • Protherm  Skalica - rekonštrukcia osvetlenia
 • Hotel Senica – montáž kamerového systému
 • IKO Senica  rozvody pre silnoprúd
 • Penzión  -  Senior Dom Tereza  Holíč – silnoprúd
 • Penzión  – Senior Dom Holíč montáž kamerového systému
 • Senzorové osvetlenie Bytového domu Senica 1355
 • Senzorové osvetlenie Bytového domu Senica 1356
 • Priemyselná hala Raminent Senica – silnoprúd, slaboprúd